Zásady ochrany osobných údajov

Nasledovné zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako www.pmhome.eu/sk (ďalej len “Webstránka” alebo “My”) zhromažďuje, používa, uchováva a zverejnuje vaše osobné údaje z návštev a nákupov na stránke.

Zhromažďovanie osobných údajov

Pri návšteve Webstránky, zhromažďujeme informácie o vašom zariadení, vašej interakcii s Webstránkou a informácie potrebné pre spracovanie vášho nákupu. Pokiaľ nás kontaktujete so žiadosťou o zákaznícku podporu, zhromažďujeme tiež informácie potrebné pre tento úkon. V nasledovných Zásadách ochrany osobných údajov označujeme všetky informácie, ktoré môžu identifikovať unikátne používateľa (vrátane informácií uvedených nižšie), ako “Osobné informácie”. Viac informácii o tom, aké osobné údaje zhromažďuje a prečo, nájdete v zozname nižšie.

Informácie o zariadení

 • Príklad zhromažďovaných osobných údajov: verzia vášho webového prehliadača, IP adresa, časové pásmo, informácie o súboroch cookies, aké Webstránky alebo produkty si prezeráte, hľadané výrazy a iné interakcie s Webstránkou.
 • Účel zhromažďovania: personalizácia Webstránky, vykonávanie analýz používania našej Webstránky z dôvodu jej optimalizácie
 • Zdroj zhromažďovania: Údaje sa zhromažďujú pomocou súborov cookies a sledovacích značiek automaticky, keď vstúpite na našu Webstránku 
 • Zverejnenie na obchodné účely: Zdieľané s naším prevádzkovateľom Shopify.

Informacie o objednávke

 • Príklad zhromažďovaných osobných údajov: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, informácie o platbe (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Účel zberu: poskytnúť vám produkty alebo služby na splnenie, spracovať vaše platobné údaje, zabezpečiť prepravu a poskytnúť vám faktúry a/alebo potvrdenia objednávok, komunikovať s vami, kontrolovať naše objednávky z hľadiska potenciálneho rizika alebo podvodu, v súlade s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, vám poskytnúť informácie alebo reklamu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb.
 • Zdroj zberu: zhromaždované od vás.
 • Zverejnenie na obchodné účely: Zdieľané s naším prevádzkovateľom Shopify.

Informácie o zákazníckej podpore

 • Príklad zhromažďovaných osobných údajov:  meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, informácie o platbe (vrátane čísel kreditných kariet), e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Účel zberu: poskytnúť adekvátnu zákaznícku podporu.
 • Zdroj zberu: zhromažďované od vás.

Maloletí

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Zámerne nezhromažďujeme osobné údaje od detí a maloletých. Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese a požiadajte o ich vymazanie.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb a subdodávateľmi, aby sme boli schopný poskytovať naše služby a plniť zmluvy s vami, tak ako je popísané vyššie.

Napríklad:

 • Fungovanie nášho e-shopu a Webstránky zabezpečuje služba Shopify. Viac o tom, ako Shopify používa vaše Osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, reagovať na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, či inak chrániť naše práva.

Behaviorálna reklama

Ako je uvedené vyššie, vaše osobné údaje používame na poskytovanie cielených reklám alebo inej marketingovej komunikácie, o ktorej sa domnievame, že by vás mohla zaujímať. Napríklad:

Používame Google Analytics, aby sme pochopili, ako naši zákazníci používajú túto Webstránku. Viac o tom, ako spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Sledovanie službov Google Analytics môžete zrušiť tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Viac informácií o tom, ako funguje cielená reklama, nájdete na vzdelávacej stránke Network Advertising Initiative (“NAI”) na tejto adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť nasledovne:
●    Facebook - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
●    Google – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Okrem toho sa môžete odhlásiť z niektorých z týchto služieb návštevou odhlasovacieho portálu Digital Advertising Alliance na adrese: http://optout.aboutads.info/.

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ktoré zahŕňajú: ponuku a predaj produktov, spracovanie platieb, odoslanie a vybavenie vašej objednávky a informovanie o nových produktoch, službách a ponukách.

Zákonné ustanovenia

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), tak v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“), spracovávame vaše osobné údaje na nasledujúcich právnych základoch:

●    Váš súhlas;
●    plnenie zmluvy medzi vami a Webstránkou;
●    Dodržiavanie našich zákonných povinností;
●    Na ochranu vašich životne dôležitých záujmov;
●    Vykonávanie úlohu vo verejnom záujme;
●    Pre naše oprávnené záujmy, ktoré neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami.

Uchovávanie dát 

Keď zadáte objednávku prostredníctvom našej Webstránky, budeme uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie. Ďalšie informácie o vašom práve na ich vymazanie nájdete v časti „Vaše práva“.

Automatizovaný rozhodovací proces (Reklama na základe správania) 

Ak ste obyvateľom “EHP”, máte právo namietať proti spracovaniu údajov založenému výlučne na automatizovanom rozhodovaní (vrátane profilovania), ak z tohto oslovovania vyplývajú právne následky alebo sa vás toto oslovovanie inak významne dotýka.

Naša Webstránka NEPOUŽÍVA plne automatizované individuálne rozhodovanie pomocou údajov o zákazníkoch.

Náš prevádzkovateľ Shopify používa obmedzené automatizované rozhodovanie, aby zabránil podvodom, ktoré nemajú právny alebo iný základ.

Služby, ktoré zahŕňajú prvky automatizovaného rozhodovania, zahŕňajú:

 • Dočasný zoznam zakázaných IP adries spojených s opakovanými neúspešnými transakciami. Tento zoznam je k dispozícii len niekoľko hodín.
 • Dočasný zoznam zakázaných kreditných kariet spojených so zakázanými IP adresami. Tento zoznam je k dispozícii len niekoľko hodín.

Vaše práva

GDPR 

Ak ste obyvateľom “EHP”, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame. Tiež máte právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak si chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

office@pmhome.eu

Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy, kde sa následne uložia a spracujú (vrátane Kanady a Spojených štátov amerických). Ďalšie informácie o tom, ako sú prenosy údajov v súlade s GDPR, nájdete vo Whitepaper GDPR od Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

Cookies

Cookies je súbor s malým nožstvom informácií, ktoré sa stiahnu do vášho počítača, mobilu či iného zaradenia, keď navštívite našu Webstránku. Používame niekoľko rôznych typov cookies. Funkčné, výkonostné, reklmané, cookies sociálnych médií a obsahové cookies. Súbory cookies zlepšujú používateľský zážitok z prehliadania Webstránky tým, že umožnujú našej Webstránke pamätať si vaše preferencie, voľby a rôzne akcie, ktoré ste uskutočnili. To znamená, že tieto informácie nemusíte zadávať zakaždým, keď sa vrátite na Webstránku alebo prichádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookies tiež poskytujú infomrácie o tom, ako ľudia používajú našu Westránku, napríklad či ide o ich prvú návštevu alebo či ide o opakovaného návštevníka. Na optimalizáciu vášho zážitku na našej stránke a na poskytovanie našich služieb používame nasledujúce súbory cookie.

Cookies pre správne fungovanie e-shopu

 • _ab – Používa sa v súvislosti s prístupom do admina.
 • _secure_session_id – Používa sa v spojení s navigáciou cez výklad.
 • cart – Používa sa v spojení s nákupným košíkom.
 • cart_sig – Používa sa v spojení s pokladňou.
 • cart_ts – Používa sa v spojení s pokladňou.
 • checkout_token – Používa sa v spojení s pokladňou.
 • secret – Používa sa v spojení s pokladňou.
 • secure_customer_sig – Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.
 • storefront_digest – Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.
 • _shopify_y – Analytika Shopify.

Sledovanie a analytika

 • _tracking_consent – Predvoľby sledovania.
 • _landing_page – Sledujte vstupné stránky
 • _orig_referrer – Sledujte vstupné stránky
 • _s – Analytika Shopify.
 • _shopify_fs – Analytika Shopify.
 • _shopify_s – Analytika Shopify.
 • _shopify_sa_p – Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní.
 • _shopify_sa_t – Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní.
 • _shopify_y – Analytika Shopify.
 • _Y – Analytika Shopify.

Doba, počas ktorej súbory cookies zostanú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Relačné súbory cookies trvajú, pokiaľ prehliadate Webstránku. Trvalé súbory cookies trvajú, kým nevyprší platnosť alebo sa neodstránia. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, je trvalá a ich platnosť vyprší od 30 minút až po dva roky od dátumu ich stiahnutia do vášho zariadenia.

Súbory cookie môžete kontrolovať a spravovať rôznymi spôsobmi. Prosím, majte na pamäti, že odstránenie alebo zablokovanie cookies môže negatívne ovplyvniť vašu používateľskú skúsenosť a časti našej webovej stránky už nemusia byť plne prístupné a rovnaké ako v minulosti.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale môžete si vybrať, či chcete alebo nechcete prijímať súbory cookies prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa často nachádzajú v ponuke „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vášho prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia vášho prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookies, nájdete v súbore pomocníka vášho prehliadača alebo prostredníctvom stránky www.allaboutcookies.org.

Okrem toho by ste si mali uvedomiť, že blokovanie súborov cookie nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, ako sú naši reklamní partneri. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo zrušiť určité spôsoby použitia vašich informácií týmito stranami, postupujte podľa pokynov v časti „Reklama podľa správania“ vyššie.

Zastavenie sledovania

Keďže neexistujú konzistentné pravidlá, ako reagovať na signály “Nesledovať”, nemeníme naše postupy zhromažďovania a používania údajov, keď zaznamenáme takýto signál z prehliadača.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch alebo iné napríklad právne, prevádzkové či regulačné zmeny.

Kontakt

Ak chcete získať ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov alebo máte otázky, prípadne chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom na [e-mailová adresa] alebo poštou pomocou údajov uvedených nižšie:

SmartLet, s.r.o., Radlinského 49/K, 811 07 Bratislava , Slovakia
Posledná aktualizácia: 25.01.2021

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na váš miestny úrad na ochranu údajov alebo náš dozorný úrad tu: https://ico.org.uk/make-a-complaint/